FAQ

Jaký je rozdíl mezi PE-PO pevným podpalovačem ve fólii a v krabičce?

Varianta v krabičce obsahuje kvalitnější (čistší) hořlavinu. I díky tomu je tato verze certifikovaná pro grilování (certifikace DIN EN 1860-3). Varianta ve fólii je vhodnější pro podpalování v kamnech, krbech a ohništích.

Je klasický pevný podpalovač ve fólii stejný jako tuhý líh a můžu ho tak použít do lihového vařiče?

Klasický PE-PO pevný podpalovač (ve fólii) obsahuje hořlavinu na bázi petroleje, oproti tomu kostky určené pro použití v lihových vařičích obsahují líh. Petrolejová hořlavina při tomto použití značně čadí a proto se nedoporučuje - kromě velkého očazení nádoby hrozí i vniknutí spalin do jídla a tyto spaliny jsou škodlivější než u lihu. Proto, pokud se PE-PO pevný podpalovač používá např. při grilování, je vyžadováno, aby před položením jídla na gril byl již podpalovač kompletně vyhořený nebo z topeniště odstraněný.

Je vhodné pro zapálení ohně použít benzín, případně líh?

Použití benzínu, lihu a podobných látek je v tomto případě velice nebezpečné. K podpalování používejte vždy podpalovače k tomu určené. K dispozici je nyní velký výběr – pevné, tekuté, gelové, dřevěné. Některé mají dokonce certifikace pro použití při grilování.

Jak vlastně váš PE-PO kominíček funguje? Jak saze odstraňuje?

Jde o přípravek k odstraňovaní sazí z komínů a kouřovodů, který zlepšuje hospodárnost provozu kamen a kotlů a působí preventivně proti vzniku požárů způsobených vznícením sazí v kouřovodech. Podstatou čištění je katalytická reakce, při níž dochází k redukci, vysoušení a narušení vrstvy usazených sazí. Při malé vrstvě a mastnotě se saze uvolní, při větší vrstvě nebo mastnotě je třeba čištění zopakovat, případně poté vyčistit mechanicky (mechanické čištění je ale v tomto případě jednodušší než bez aplikace čističe). Proto se i doporučuje aplikovat čistič pravidelně, aby vždy působil na malou vrstvu sazí a efekt tak byl co největší. My doporučujeme při menší intenzitě topení 1x měsíčně, při větší 2x měsíčně.

Efekt čištění u tohoto typu čističe závisí na mnoha proměnných:

  • množství (vrstvě) sazí a jejím stáří
  • mastnotě sazí
  • konstrukci a materiálu kamen a kouřovodu
  • intenzitě roztopení a rozehřátí kamen/kouřovodu při aplikaci čističe
  • kvalitě paliva atd.

Může mně použití výrobku PE-PO kominíček poškodit nerezovou vložku komína?

Bohužel nemůžeme zaručit, že v žádném případě náš výrobek PE-PO kominíček nepoškozuje nerezovou vložku komínů. Toto je třeba konzultovat přímo s dodavatelem vložky a ujistit se u něho, že použitím Kominíčku nepřijdete o záruku na vložku. Někteří výrobci vložek totiž takovéto chemické přípravky nedoporučují (chrání se tak proti případnému poškození, i když zatím o žádném konkrétním případu poškození nevíme).

Proč nevyrábíte PE-PO tekutý podpalovač i ve větším balení než 1 l?

Výroba takovýchto tekutých podpalovačů (a stejné platí např. i pro čirý lampový olej) je legislativou omezena právě do 1 l, větší objemy se nesmí koncovým zákazníkům prodávat. To ale nemusí platit pro tekuté podpalovače na bázi jiné hořlaviny.

Proč značku PE-PO, která je zkratkou pro PEvný POdpalovač, používáte i pro tekuté, gelové, dřevěné aj. výrobky?

Značka PE-PO skutečně vznikla jako zkratka názvu PEvný POdpalovač. To bylo v roce 1964, kdy v sortimentu žádný jiný podpalovač nebyl. Značka se ujala a byla a dodnes zůstává synonymem pro podpalování. Postupně do sortimentu přibývaly další podobné výrobky (tekutý podpalovač, lampové oleje…) a díky velké známosti značky PE-PO se toto označení začalo používat i pro tyto další výrobky. Dnes již máme pod touto obchodní značkou více jak 30 různých výrobků. Značka PE-PO je ve své oblasti jedničkou na trhu ČR, SR a Maďarska.

Kolika procentní je váš Líh technický (kolik obsahuje etanolu)?

Náš Líh technický obsahuje 96,3 hmotnostních % ethanolu.

Dříve jsem od vás kupoval Syntetický líh, dnes prodáváte jen Technický líh. Všimnul jsem si i jiného zápachu. Je v tom rozdíl?

V podstatě se jedná o produkty se stejným použitím, pouze se kolem roku 2009 změnil název. U těchto lihů se jedná o různé způsoby výroby (syntetický je vyráběn chemicky, technický=kvasný je získáván z cukrové řepy atp.). Na běžné používání to nemá žádný vliv. Pokud jde o denaturaci lihu, je vždy předepsaná celní správou a závazná, nicméně se používá více druhů denaturací. Takto denaturovaný líh pak prodáváme, sami do něj nic dalšího nepřidáváme.

Jaký je stručně rozdíl mezi ředidly S 6001,S 6005 a S 6006. Složení, délka schnutí...?

Z hlediska použití se 6001 a 6005 doporučují pro syntetické barvy, 6006 pro syntetické a olejové barvy. 6001 zasychá (odpařuje se) nejrychleji, 6006 nejpomaleji. Proto je 6001 vhodná pro stříkání, 6005 pro stříkání a máčení, 6006 pro nanášení štětcem. Složení: 6001 a 6006 - hlavní složkou je lakový benzín. 6005 - hlavní složkou je xylen.

Jaký je rozdíl v použití Technického benzínu a Benzínového čističe technického? Proč je v návodu na použití upozornění: "Nepoužívat do benzínových vařičů a lamp!" Co se tam má tedy používat?

Benzínový čistič technický obsahuje oproti klasickému Technickému benzínu navíc cca 30-40% toluenu - výrobek je tím pádem levnější, ale zachovává si přitom pro běžné domácí použití dobré čisticí a odmašťovací vlastnosti (pro použití ve výrobních procesech, kde jsou často nároky na složení přísnější, je ale nutné použití tohoto výrobku nejdříve vyzkoušet). Doporučení nepoužívat náš Technický benzín do benzínových vařičů je z důvodu bezpečnostního (nikoliv funkčního - vařič bude fungovat bez problému). Použitá frakce v benzínu může při neopatrném nebo neodborném použití v těchto případech způsobit "blafnutí či zašlehnutí" při zapalování a ohrozit tak uživatele. Z tohoto důvodu náš technický benzín důrazně nedoporučujeme pro výše uvedené použití. Do benzínového vařiče použijte takový výrobek, kde je toto použití výslovně uvedeno.

Ředidlo S 6006 a S 6006 Bezaromatik - jaký je rozdíl mezi těmito ředidly?

Rozdíl mezi ředidlem S 6006 a S 6006 Bezaromatik je zejména ve složení, kdy ředilo S 6006 Bezaromatik neobsahuje látky aromatického charakteru, tedy založené na benzenu a jeho derivátech. S 6006 Bezaromatik se používá tam, kde to příslušný výrobce barev vyžaduje nebo je z jiných důvodů nutné použít ředidlo bez aromátů.

Proč je čistič na skla IRON Active Premium účinnější než obyčejný IRON?

IRON Active Premium oproti klasickému IRONu obsahuje podstatně větší množství lihu (cca 50% oproti 18%) a navíc má další účinné látky, které čisticí efekt dále zlepšují.