Podpora z fondů EU

Plakat-web.jpeg

 

Projektem je aktivní účast Severochemy na významné oborové mezinárodní výstavě spoga+gafa Kolín nad Rýnem, kde bude prezentovat své klíčové produktové řady. Součástí projektu je doprava stánku a vystavovaných exponátů a výroba propagačních materiálů.

Cíle projektu:

  • oslovení a navázání spolupráce s novými zahraničními odběrateli
  • rozšíření resp. udržení stávajících kontraktů
  • získání informací o konkurenci
  • získání informací o aktuálních trendech na trhu atd.

 

Průběh projektu Severochema - zahraniční výstava 2024:

- účast na výstavě spoga+gafa 2024 Kolín nad Rýnem 16.-18.6.2024
- stánek A-040, hala 7.1

IMG20240618134301.jpeg

 

 

 

EU-dotace-marketing.png

 

 

Projektem je aktivní účast Severochemy na významných oborových mezinárodních výstavách (spoga+gafa Kolín nad Rýnem a PLMA Amsterdam), kde bude prezentovat své klíčové produktové řady. Součástí projektu je doprava stánku a vystavovaných exponátů a výroba propagačních materiálů.

Cíle projektu:

  • oslovení a navázání spolupráce s novými zahraničními odběrateli
  • rozšíření resp. udržení stávajících kontraktů
  • získání informací o konkurenci
  • získání informací o aktuálních trendech na trhu atd.

 

Průběh projektu Rozvoj exportu - zahraniční výstavy 2018-2020 Severochema:

Účast na výstavě spoga+gafa 2018 Kolín nad Rýnem 2.-4.9.2018
- stánek hala 8.1 - D040

Spoga-2018.jpeg

 

 

Účast na výstavě PLMA 2019 Amsterdam 21.-22.5.2019
- stánek hala 8 - N-3723

PLMA-2019.jpeg

 

 

Průběh projektu RE Severochema - Rozvoj exportu - zahraniční výstavy 2021-2022 Severochema:

Účast na výstavě spoga+gafa 2022 Kolín nad Rýnem 19.-21.6.2022
- stánek hala 8.1 - C028

IMG-20220619-093654.jpeg

 

 

EU-dotace-vyroba.png