PF 2023

15. prosinec 2022

Dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za spolupráci v letošním roce a popřáli Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2023.

Pro Severochemu je rok 2023 zároveň rokem 70. výročí založení družstva.